แนวทางคำนวณยอดของทะเบียนสวยไม่ยากในเรียงความนี้มีบอกเรื่องประกอบทั้งหมด

แนะนำเทคนิคการเลือกซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยเหลือให้ท่านตรงนั้นเลือกทะเบียนสวยได้ถูกต้องกับตัวท่านเยอะแยะที่สุดเราเองครับมีเทคนิค+ข้อเขียนเยอะที่เกี่ยวกับทะเบียนสวยให้ท่านได้อ่าน เช่นข้อเขียน อักขระทะเบียนที่เหมาะหลีกเลี่ยง ปกติอักขระทะเบียนที่เหมาะหลีกเลี่ยงมีหมากหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีแนวทางคิดเลขอักขระทะเบียนสวยมาแนะนำท่านก็หมายถึง

ทะเบียนสวยวิธีการทั้งนี้ครับ
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าหมู่ตัวอักขระ 2 ตัวส่วนหน้า แล้วไปนำมาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวส่วนหลัง

2. ต่อมาเมื่อได้ยอดแล้วไป ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์

ควรหนีหมู่ตัวอักษรตัวอักขระโชคร้ายและคณิตโชคร้าย ไม่เหมาะมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายถึง หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรโชคร้ายและคณิตโชคร้ายไม่ได้ ไม่เหมาะให้คณิตโชคร้ายวันเกิดเป็นคณิตตัวสุดท้ายนี้ในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขทั้งนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเลขหมายที่ให้ท่าน ระดับดีเยอะแยะ หมายถึง 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  คณิตยอดที่ให้คุณน้าระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักขระโชคร้ายที่เหมาะหลีกเลี่ยงตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันสัปดาห์ คณิต 6 ตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันศศิ  คณิต 1 อักขระ ( อ )

เกิดเวลากลางวันวันอังคาร คณิต 2 อักขระตัวอักขระ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันพุธกลางวัน คณิต 3 ตัวอักขระ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันพุธกลางคืน คณิต 5 อักขระตัวอักขระ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันพฤหัส คณิต 7 ตัวอักขระ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันวันศุกร์ คณิต 8 ตัวอักขระ ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันเสาร์ คณิต 4 ตัวอักขระ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ที่ )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น เลขหมายทะเบียนคณิตสวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าตัวอักขระตัวอักขระ ศ=7, ศ=7 ได้ยอด หมู่ตัวอักษรตัวอักขระ หมายถึง 7 + 7 = 14 และยอดเลขหมาย 4 ตัวส่วนหลัง หมายถึง 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ที่ลุ่มวกกัน ได้ดังที่มองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความผูกพันระหว่างคำกับสัญลักษณ์ในภาษาคณิตศาสตร์ 42  หมายถึงยอดที่ให้ท่านระดับดีเยอะแยะ เป็นต้น โดยเราเองครับก็นำวันเกิดของเราเองครับมาทำการเปรียบไปเพราะว่า เช่นเกิดเวลากลางวันสัปดาห์ ก็ไม่เหมาะมีคณิต 6 และตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันสัปดาห์เป็นต้น เพราะมีอักขระกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกข้อเขียนนึงที่เราเองครับอยากแนะนำก็หมายถึง แนวทางคิดเลขยอดของคณิตทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญเยอะแยะสำหรับคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะรู้ก่อนว่ายอดเท่าไหนดีไม่ดี วันนี้เราเองครับมีแนวทางคิดเลขยอดมาให้ท่านดู

วิธีการคิดเลขยอดของทะเบียนสวย

แปลงค่าหมู่ตัวอักษร 2 ตัวส่วนหน้า แล้วไปนำมาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวส่วนหลัง ซึ่งค่าของตัวอักษรตรงนั้นเปลี่ยนแปลงค่าได้ทั้งนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีค่าแค่กับ  1
ข บ ป ง ช               มีค่าแค่กับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีค่าแค่กับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีค่าแค่กับ  4
ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีค่าแค่กับ  5
จ ล ว อ                  มีค่าแค่กับ  6
ซ ศ ส                     มีค่าแค่กับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีค่าแค่กับ  8
ฏ ฐ                        มีค่าแค่กับ  9

หลังจากได้ยอดแล้วไป ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์ โดยพิภัชกลุ่มคณิตศาสตร์ ทั้งนี้

– คณิตยอดดีเยอะแยะ เช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้ท่านระดับดีเยอะแยะ มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย เจริญรุ่งเรือง รุ่มรวย รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– คณิตยอดดีปานกลาง เช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้ท่านระดับดีปานกลาง เหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบผลสำเร็จ หากมีความพยายาม

– คณิตยอดไม่ดีและเหมาะหลีกเลี่ยง เช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เพราะเหนื่อยเยอะแยะ อุปสรรคเยอะแยะ เจอข้อสงสัยรุมๆปลุกใจ งานการ ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง เหมาะเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/